Skip to content

Lentotekniikan opetus Tampereen yliopistossa 2019-2020

Uusimman opinto-oppaan mukaan Tampereen yliopistossa voi opiskella lentotekniikkaa pääaineena tai sivuaineena syksystä 2019 lähtien. Aineopinnoista on valittavissa Lentokonetekniikka 25 op sekä Lentävien ja sukeltavien laitteiden robotiikka 25 op. Syventävistä opinnoista (DI-opinnot) löytyy Lentokonetekniikka 30 op sekä 50 op kokonaisuudet.

Aikaisemmin lentotekniikkaa opetettiin Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa osana Lentokonejärjestelmätekniikan 30 op opintokokonaisuutta, jonka pystyi valitsemaan sivuaineeksi, jos opiskeli Koneensuunnittelu ja tuotekehitys -kokonaisuutta pääaineena. Opetus suoritettiin TTY:n ja TAMK:n yhteistyönä, koska TAMK:ssa oli jo pitkään opetettu lentokonetekniikkaan suuntautuvan koneinsinöörin tutkintoa. Jatkossakin lentokonetekniikkaa voi opiskella TAMK:ssa osana konetekniikan tutkinto-ohjelmaa.