Skip to content

Euroavian uudet kotisivut

Euroavia Helsinki ry:llä on nyt uudet kotisivut. Tätä kirjoitettaessa ne eivät ole vielä täysin valmiit, mutta jo riittävän edustukselliset.